O Konferencji

Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w 10. jubileuszowej Konferencji na temat:

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEKU

połączonej z obchodami Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej
prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika

Szczyrk — Hotel Alpin, 9-11 maja 2018 r.

Zakres problemowy konferencji

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje problematykę zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych i prawniczych. Prace i dyskusje odbywać się będą w sesjach plenarnych oraz w sesji plakatowej, obejmujących następujące obszary tematyczne:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian,
 • zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie logistyczne,
 • zarządzanie jakością,
 • marketing,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • wyzwania rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw,
 • nowoczesne metody zarządzania,
 • przedsiębiorczość i innowacyjność jako obszary konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Poprzednie konferencje zorganizowane w tym cyklu

I. Perspektywy rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Programowanie – zarządzanie – zmiany społeczne i ekonomiczne, Ustroń 2004.

II. Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Szczyrk 2005.

III. Rozwój lokalny i regionalny w dobie globalizacji, Szczyrk 2006.

IV. Nowoczesne kierunki w rozwój lokalnym i regionalnym, Wisła 2007.

V. Nowoczesne kierunki w rozwój lokalnym i regionalnym, Wisła 2008.

VI. Zarządzanie w rozwoju gospodarczym, Szczyrk 2009.

VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie XXI wieku, Szczyrk 2012.

VIII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem w XXI wieku, Szczyrk 2016.

IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem w XXI wieku, Szczyrk 2017.

Rada Naukowo-Programowa Konferencji

Jego Magnificencja Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej

prof. dr hab. Jarosław Janicki – honorowy przewodniczący

prof. dr hab. inż. Ryszard BARCIK - przewodniczący
ATH, Bielsko-Biała

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej MACZYŃSKI
ATH, Bielsko-Biała

prof. dr hab. Ryszard BOROWIECKI
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

prof. dr hab. inż. Branislav MIČIETA
Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

prof. dr hab. Tadeusz BORYS
Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

prof. dr hab. Zofia MIKOŁAJCZYK
Uniwersytet Łódzki, Łódź

prof. dr hab. Mariusz BRATNICKI
Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice

prof. Maria DEL MAR MIRALLES QUIRÓS
University of Extremadura, Hiszpania

prof. dr hab. Stanisław BRZEZIŃSKI
Redaktor Naczelny Przeglądu Organizacji, Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. František NĔMEC
Institute of Business and Technology in Ceske Budejovice, Republika Czeska

prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof BRZOZOWSKI
ATH, Bielsko-Biała

prof. dr hab. Bogdan NOGALSKI
Uniwersytet Gdański, Gdańsk

prof. dr hab. inż. Lech BUKOWSKI
WSB, Dąbrowa Górnicza

prof. nadzw. dr hab. Beata SKOWRON-GRABOWSKA
Politechnika Częstochowska, Częstochowa

prof. Luísa CAGICA CARVALHO
Universidade Aberta, Portugalia

prof. dr hab. Adam PESZKO
GWSH, Katowice

prof. dr hab. Marek CIESIELSKI
Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

prof. dr hab. Krystyna POZNAŃSKA
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

prof. nadzw. dr hab. Mirosław DZIEŃ
ATH, Bielsko-Biała

prof. dr hab. Jerzy ROKITA
GWSH, Katowice

prof. dr hab. Bogusław FIEDOR
Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

prof. dr hab. Maria ROMANOWSKA
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

prof. nadzw. dr hab. Brygida GRZEGANEK-WIĘCEK
AWF, Katowice

prof. M. Isabel SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ
University of Extremadura, Hiszpania

prof. dr hab. Irena HEJDUK
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA
Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof SZAFLARSKI
GWSH, Katowice

prof. nadzw. dr hab. Andrzej JAKI
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

prof. dr hab. Stanisław TKACZYK
Politechnika Warszawska, COBRO Warszawa

prof. dr hab. Krystyna JĘDRALSKA
Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice

prof. dr hab. Maciej URBANIAK
Uniwersytet Łódzki, Łódź

prof. dr hab. Irena JĘDRZEJCZYK
ATH, Bielsko-Biała

prof. nadzw. dr hab. inż. Wiesław WASZKIELEWICZ
AGH, Kraków

prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar JĘDRZEJCZYK
Redaktor Redakcji Przeglądu Organizacji, Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Tadeusz WAWAK
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA
Prezes Zarządu Głównego TNOiK, Politechnika Częstochowska

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI
Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. nadzw. dr hab. Janusz KLISIŃSKI
ATH, Bielsko-Biała

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna ŻYMINKOWSKA
ATH, Bielsko-Biała

prof. dr hab. Krystyna LISIECKA
Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice